Bezienswaardigheden                            

De Kerk De Kapel  |  De Grot  |  De Lindeboom  

 

Home 

Historiek

Bestuur

Activiteiten 

Onderwerpen
ledenblad 

Geschiedenis

 Bezienswaardigheden

Foto's

Tentoonstellingen

Hoe lid worden 

Sponsors

 

De Kerk  

Op 4 mei 1834 werd de eerste steen  gelegd,  en op 23 december 1834 werd Z.E.H. MELLAERTS als eerste pastoor aangesteld. Op 26 januari 1835 werd de eenbeukige Sint-Engelbertuskerk ingewijd. Ze werd in 1890 neogothisch verbouwd en vergroot door architect Langerock.

 

De Kapel

In het centrum van het dorp, de kapel van het klooster van de Zusters Annonciaden van Huldenberg. 
Op het feest van Lichtmis, 2 februari 1928, werd de kapel ingezegend.
Na het vertrek van de Zusters in 1965 werd de kapel gebruikt voor doordeweekse misvieringen. Wanneer deze werden afgeschaft, heeft de kapel lang leeg gestaan tot de stad Diest het schoolgebouw en de kapel aankocht. De stad heeft ze in 2008 gerestaureerd zodat de Heemkundige Kring er een onderkomen kon vinden.

 

 

De Grot

Kleine bedevaartplaats langs de Hasseltsebaan, "Het Kruis" genaamd, Ze ontstond na een diefstal van het heilig vaatwerk en de heilige hosties in de kerk in de nacht van 27 juli 1891.  De hosties werden teruggevonden op een boomstronk. Pastoor Bogaerts liet op die plaats een grot bouwen. De boomstronk wordt er nog steeds bewaard. Jaarlijks trok op de tweede zondag van juni de processie er naar toe, die vanaf 1931 verschoven werd naar de eerste zondag van augustus. Door het toenemend verkeer werd de processie afgeschaft , maar de eucharistisviering bleef behouden. In 1984 werd de grot gerestaureerd en omgeven door een moderne kruisweg.

 

 

 

De Lindeboom

Artistieke waarde:

De oude lindeboom  is een beeldbepalend object en heeft een mooie, representieve groeivorm.

Historische, volkskundige en sociaal-culturele waarde:

Het huidig centrum van Deurne bestond in het ancien régime uit een groot driesplein, gekend als de Dries van Deurne. Aan de oosterzijde van dit plein lag het gemeenschappelijk weidegebied Koppenhagel waarin een windmolen stond. De zomerlinde markeert de overgang tussen de vroegere Dries van Deurne en de Koppenhagel. De lindeboom staat midden op een kruispunt van vier wegen en markeert een kadastrale grens. Vroeger werd de bloesem van de boom geplukt voor thee. Wanneer de processie passeerde, werd de boom mooi versierd. In de jaren 1960 werd de lindeboom afgeboord met een muurtje. In de volksmond wordt de boom "de trots van de Molenberg" genoemd.

Omdat de boom niet mag verloren gaan heeft de Heemkundige Kring een aanvraag ingediend bij de Vlaamse regering - Bescherming Monumenten. Op 07/06/2013 werd de lindeboom door de Vlaamse regering geklasseerd als beschermd monument.