Info                                          home              

Het jaarlijks lidgeld  bedraagt  7.
De ledenperiode  begint vanaf september tot eind augustus.
De inschrijvingen zijn  geldig indien de betaling gebeurt  op rekening Nr.BE02 3631 2744 8340  van de Heemkundige Kring Deurne.
Mededeling : Naam  + Lidgeld 2019-20

 

Inschrijvingsformulier  lidmaatschap 2019 - 2020

Naam 
Straat + nr
Postnummer
Woonplaats
Betaalt    

Privacybeleid  ( Volgens GDPR-EU van 25 mei 2018 en de Belgische privacywet van 8 december 1992