Info                                 home      terug

Het jaarlijks lidgeld  bedraagt  € 7.
Het lidmaatschap  voor één jaar begint vanaf  1 september tot 31  augustus.
De inschrijving is geldig na betaling  op rekening Nr. BE02 3631 2744 8340  van de Heemkundige Kring Deurne.
Mededeling : Naam  +  Lidgeld 2020-21

 

Inschrijvingsformulier  lidmaatschap 2021 - 2022

Naam 
Straat + nr
Postnummer
Woonplaats
E_mail
Betaalt

Privacybeleid  ( Volgens GDPR-EU van 25 mei 2018 en de Belgische privacywet van 8 december 1992